Νέα Πρωτότυπη Εισήγηση από τον Καθηγητή Α. Κελεμπερτζή

Φωτογραφία πηγές Πέσσας

ΝΕΑ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ  ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Μελετώντας επί σειρά  ετών τη γεωλογία, κοιτασματολογία, γεωχημεία και  την υδρογεωχημείια  της Λέσβου και της  ιδιαίτερης πατρίδας  μου  του Πολιχνίτου  και χρησιμοποιώντας επιστημονικά δεδομένα της  περιοχής  Μ. Λίμνης  Αγιάσου, των πηγών Τσίγκου  και των πηγών  Πέσσας και Αχλαδερής  εισηγούμαι  στις Περιφερειακές, Δημοτικές  Αρχές  και ΔEΥΑL   τη λήψη   απόφασης για την αξιοποίησητου υπόγειου υδάτινου δυναμικού της περιοχής των παλαιών θέσεων εξόρυξης λευκολίθου για ύδρευση ή άρδευση.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΘΕΣΗ

Οι πηγές Πέσσας απαντούν στην περιοχή Βασιλικών  και συγκεκριμένα  παραπλεύρως – δυτικά του δρόμου Βασιλικών -Αχλαδερής . ΟΙ πηγές  αναβλύζουν δια μέσου υπερβασικών πετρωμάτων το δε νερό  υπό μορφή καταρράκτου, ύψους > 10 μ περίπου, χύνεται  σε  μικρή φυσική λίμνη  δια της οποίας βρίσκει εν συνεχεία την πορεία του   δια του  ρέματος   Μάκρης  το οποίο διασχίζει τον κάμπο των  Βασιλικών  και καταλήγει στον κόλπο Καλλονής. Ο κάμπος των Βασιλικών και της  Αχλαδερής τροφοδοτείται  κατά το μεγαλύτερο τμήμα του  από προιόντα αποσάθρωσης (εδάφη) των ανωτέρω πρασινοπετρωμάτων  ,όπου κυριαρχεί το ορυκτό ολιβίνης,  και ως εκ τούτου το έδαφος  είναι εμπλουτισμένο σε μαγνήσιο, σίδηρο,  χρώμιο και νικέλιο. Για τον σκοπό αυτό  απαιτείται η διερεύνηση  των εδαφών και υπόγειων νερών  όσον αφορά  τον έλεγχο της  καταλληλότητας    των καλλιεργειών , κηπευτικών  και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην περιοχή απαντούν παλαιές επιφανειακές εκσκαφές και υπόγειες στοές εξόρυξης λευκολίθου.Η ορυκτολογία , γεωχημεία και η γένεση του λευκολίθου εέχουν μελετηθεί στο παρελθόν από τους Α. Κελεπερτζή και Ε. Χατζηδημητριάδη, Καθηγητές των Παν/μίων Αθηνών και Θεσ/νίκης αντίστοιχα. Ο λευκόλιθος είναι ένα ορυκτό που χρησιμοποιήθηκε ως πυρίμαχο υλικό για κατασκευή μητρών τηλεβόλων και άλλων όπλων, για πυρότουβλα και άλλες χρήσεις.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Η τοπική  γεωλογία  περιλαμβάνει υπερβασικά   (πρασινοπετρώματα) Ιουρασικής ηλικίας  και υπερκείμενα  ηφαιστειακά  πετρώματα Μειοκαινικής ηλικίας.   Στην περιοχή της Αγιάσου εκτός από τα πρασινοπετρώματα απαντούν και ασβεστόλιθοι και ηφαιστειοιζηματογενή πετρώματαΕίναι γνωστό ότι τα υπερβασικά  πετρώματα είναι συμπαγή και ως εκ τούτου  είναι αδιαπέραστα  κατά το μεγαλύτερο τμήμα  τους  από το νερό της βροχής. Φαίνεται όμως  ότι λόγω της τεκτονικής, η δημιουργία  διακλάσεων  και ρηγμάτων διευκολύνουν τη κυκλοφορία  των υπόγειων  νερών, τα οποία τροφοδοτούνται από τους γειτονικούς ορεινούς όγκους ασβεστολίθων και ηφαιστειοιζηματογενών πετρωμάτων  του Ολύμπου.  Τα νερά αυτά κυκλοφορώντας υπογείως  δια μέσου των υδροπερατών ασβεστολίθων  και εν  συνεχεία  των ρηξιγενών περιδοτιτών και ηφαιστειακών πετρωμάτων υπό μορφή ποταμού  εκφορτίζονται υπό μορφή  πηγών στην περιοχή των πηγών   Πέσσας  και σχηματίζουν  ένα καταρράκτη ύψους 15 μέτρων περίπου.

Το μεταλλείο λευκολίθου είχε πολλές στοές, τη κεντρική που έφθανε σε βάθος  50 μέτρων σε οκτώ επίπεδα με οριζόντιες στοές μήκους 200-250 μέτρων. Σε μία από αυτές οι μεταλλορύχοι  συνάντησαν υπόγειο ποταμό και την έκλεισαν  επιτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα.  Άλλες  στοές ανοίχθηκαν στις θέσεις ΦΙΡΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΙΡΕ, ΡΑΧΙΔΑΣ, ΤΣΑΜΟΥΡΑ,ΑΞΙΩΤΑΚΗ, ΣΠΑΘΡΙΩΤΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ. Εξορυκτικές εργασίες γίνονταν επίσης στις θέσεις Κάτω Μπαχαρώματα, Μπαρτσή, Κρυονέρι και Πηγάδια. Το υπόγειο νερό κυκλοφορώντας εντός των πρασινοπετρωμάτων αντιδρά με τα μαγνησιούχα ορυκτά και εμπλουτίζεται σε μαγνήσιο, είναι φτωχό σε ασβέστιο και έχει pH 8.

Για τη συγκέντρωση των  απαραίτητων  επιστημονικών δεδομένων,   την αξιολόγηση και την εν συνεχεία πρόταση για γεωτρήσεις   πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

1.Γεωλογική-Υδρογεωλογική  μελέτη

2. Γεωφυσική μελέτη

3. Οικονομοτεχνική μελέτη

Η  γεωφυσική – γεωλογική –υδρογεωλογική  μελέτη  θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των καναλιών τροφοδοσίας των πηγών, στον εντοπισμό του υπόγειου ποταμού, της ποσότητας του υπόγειου νερού, τη διεύθυνσης κίνησης  αυτού καθώς επίσης την πιθανή επικοινωνία των πηγών με τον υπόγειο ποταμό.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών θα αξιολογηθούν  καταλλήλως  ώστε να  αποφασισθεί  η εκτέλεση γεωτρήσεων για τον εντοπισμό του υπόγειου ποταμού στην περιοχή των στοών.

Ο Επιστ. Υπεύθυνος                                                                               ΚΑΘ. Α. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ

Διαβάστε επίσης

Σελίδα φωτογραφίας: Κ. Καλαθάς, ο δείξας- Πάμε Νυφίδα!

Σελίδα λογοτεχνίας: Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος… Δ. Σολωμός- Περί ομορφιάς και ασχήμιας

Στέλλα Καρνά : Πίτα μπρος τσι πίτα πίσου!!

Σελίδα φωτογραφίας-Μέρος 5ο-

Μετάβαση στο περιεχόμενο