Η ελληνική γλώσσα κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού

Η εικόνα είναι αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης! Παριστά τον Δία να ρίχνει κεραυνούς με τη δύναμη των λέξεων!!

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, στις 9 Φεβρουαρίου, λάβαμε και δημοσιεύουμε ένα εξαιρετικό άρθρο ενός αξιόλογου χωριανού μας (σεβόμαστε την ανωνυμία του), μέσα από το οποίο αναγνωρίζεται ανάγλυφα η αξία της γλώσσας μας, καθώς  οι ξένοι, Άγγλοι στην περίπτωσή μας, δανείζονται λέξεις της Ελληνικής για  τη καθημερινή τους επικοινωνία και όχι λέξεις-ορολογίες για κάλυψη επιστημονικών αναγκών! Ιγνάτης Ψάνης

 

Η ελληνική γλώσσα, η οποία σε εθνικό επίπεδο εορτάζεται και τιμάται στις 9 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, έχει διατηρήσει την ισχύ της και την πολιτισμική της αξία μέσα στους αιώνες. Η ιστορική της πορεία αποκαλύπτει τη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή της, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που έχει αντέξει στον χρόνο και έχει εμπνεύσει πολλές άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.

Υπήρξε το όχημα για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Η συμβολή της στην επιστήμη, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και την πολιτική σκέψη είναι ανεκτίμητη. Μέσω της ελληνικής γλώσσας, έχουν διατυπωθεί και διατηρηθεί ιδέες που συνεχίζουν να επηρεάζουν και να εμπνέουν τον σύγχρονο κόσμο. Η δυναμική της εξέλιξη και η πλούσια λεξιλογική της βάση αναδεικνύουν τη σπουδαιότητά της στην παγκόσμια γλωσσική κοινότητα, καθιστώντας την ανεκτίμητο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο, ότι μεγάλο μέρος του γλωσσικού μας πλούτου χρησιμοποιείται σε διεθνή ορολογία, ενώ ταυτόχρονα η χρήση των ελληνικών λέξεων σε μεταφορικές έννοιες δύναται να αναβαθμίσει έτι περεταίρω το εννοιολογικό περιεχόμενό τους.

Σε διεθνές επίπεδο, η γλώσσα ως εργαλείο ήπιας ισχύος αξιοποιείται επιστάμενα κυρίως από χώρες που διαθέτουν μεγάλη ιστορική παρακαταθήκη (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία κ.α.) σε επιστημονικούς τομείς όπως: η πολιτική, η οικονομία, τα χρηματοοικονομικά, η ιατρική, το εμπόριο, ο πολιτισμός, το διάστημα, το διαδίκτυο κ.α.

…Για τη χώρα μας ο πλούτος αυτός διαχρονικά έχει καταστεί παράγοντας εθνικής ενότητας και εθνικής ισχύος, παγκόσμιας εμβέλειας. Δυστυχώς, όμως ο συβαριτισμός της κοινωνίας μας με την δανεική ευμάρεια των τελευταίων δεκαετιών, δεν μας επέτρεψε να αντιληφθούμε το πολιτισμικό μας μέγεθος και την δυναμική που έχουν στοιχεία του πολιτισμού μας, όπως η γλώσσα μας και ιδίως η δυναμική των ελληνικών λέξεων (lexis). Συνεπώς με γνώμονα την δυναμική αυτή, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο – υπερόπλο παγκόσμιας δημιουργικότητας …..

Προς επίρρωση των ανωτέρω, παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές ελληνικές λέξεις δάνεια προς την αγγλική γλώσσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΗ

α/α Αγγλική λέξη Ελληνική λέξη Παράδειγμα μεταφορικής χρήσης

1 anachronistic

αναχρονιστικός

“The operation of nuclear power plants for civilian purposes is founded on engineering practices which are now outdated and anachronistic.”

2- anonymization

ανωνυμία

“The anonymization of data is used due to privacy concerns.”

3- anthropocentric

ανθρωποκεντρικός

“There is an urgent need for an anthropocentric strategy.”

4- antithesis

αντίθεση

“In the face of this antithesis…”

α/α Αγγλική λέξη Ελληνική λέξη Παράδειγμα μεταφορικής χρήσης

5- axiom

αξίωμα

“This is the fundamental axiom which each party to the conflict must hold equally important, if there is ever to be true peace in that region.”

6- catachresis

εσφαλμένη χρήση/ κατάχρηση (λεξιλογίου)

“The catachresis of the term “…” serves stratcom.”

7- characteristickey of every society.”

χαρακτηριστικός,-ή, -ό

“Resilience must be a characteristic

 8- dichotomy

διχοτόμηση, διαχωρισμός

“There is a dichotomy of opinions on this aspect.”

9- emphasize

τονίζω

“We must emphasize the importance of developing a resilient nation.”

10- epilogue

επίλογος

“In the epilogue of my presentation, I would like to emphasize…”

11- ethos

ήθος, χαρακτήρας

“It is important to promote political ethos, logic and democratic harmony.”

12- etiology

αιτιολογία

“It is important to consider the etiology for the current challenges.”

13- geopolitical

γεωπολιτικός

“The session analyzed the geopolitical trends that were shaped after the outbreak of the Russian invasion of Ukraine.”

14- hegemony

ηγεμονία

“The nations have been battling for hegemony in the region….”

15- holistic

ολιστικός

“The need to take a more holistic view of the meaning of resilience.”

16- horizon

ορίζοντας

“The foreign policy and security horizons for Greece in many cases were focused on Cyprus and the Western Balkans.”

17 -metamorphosis

μεταμόρφωση

“Metamorfsosis of the organizational environment.”

18- ostracize

εξοστρακίζω

“We must ostracize such violent attacks.”

19- paradigm

παραδειγματικός

“We are witnessing a paradigm shift in the Eastern Mediterranean.”

20- pole

πόλος

“It has succeeded in setting up a pole of relative stability.

21– polymorphic

πολύμορφος, πολυμορφικός

“Polymorphous security environment”

22- prognosis

πρόγνωση

“According to our prognosis, everything will be in place on 19 May 2024.”

23- rhetoric

Ρητορική

“The catachresis of polemical rhetoric…”

24- sybaritism

συβαριτισμός/φιληδονία

“The sybaritism of societies…”

25- thesis

θέση, άποψη

“As for our thesis to the political synergy programmes…”

Διαβάστε επίσης

Η ¨Ανάσταση” για τα μπάνια μας…

Στη μνήμη του φίλου και συμφοιτητή μου Γιάννη Σταυρέλλη

Σελίδα φωτογραφίας

Μαρία Γιατρέλη, φιλόλογος-Μικρό αφιέρωμα στην ποιήτρια Μελισσάνθη

Μετάβαση στο περιεχόμενο