Η Λέσβος θα γίνει «ανανεώσιμη» ως το 2030

Αναδημοσιεύουμε όπως έχει τη σχετική είδηση, σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία του νησιού μας, με τον φόβο μη τυχόν η δική μας παρουσίαση μεταβάλλει ή παραποιήσει το πνεύμα της και την ουσία της. Από όσα διαβάζουμε οι δύο Δήμοι του νησιού μας θα κληθούν μέσα σε κάποιους μήνες να τρέξουν, για να οργανώσουν και  πρόδρομα να συντρέξουν, ώστε να ξεκινήσει μια εξάχρονη διαδικασία στο τέλος της οποίας το νησί μας θα είναι ανεξάρτητο ενεργειακά. Διαβάζοντας παρακάτω το κεφάλαιο ‘Πρόσκληση”, θα καταλάβουμε πώς ενεργοποιήθηκε και ταξινομήθηκε η όλη διαδικασία από την ΕυρωπαΪκή Επιτροπή και πώς επιλέχτηκε μεταξύ των 30 νησιών από την Ε. Ε. και η Λέσβος. Οι Δήμοι μας έχουν την υποχρέωση να φέρουν εις πέρας ένα “καυτό” θέμα, σύνθετο και απαιτητικό. Ευχόμαστε να επιτύχουν, δεδομένου ότι, όπως φανταζόμαστε, το νησί δεν επιλέχτηκε προνομιακά αλλά επιλέχτηκε επειδή συγκεντρώνει όλα τα κριτήρια που η Κομισιόν πρόταξε.

Εκείνο που περιμένουμε να δούμε είναι αν και η περιοχή μας θα ενταχθεί στο συνολικό οργανόγραμμα, ώστε να συμμετέχει σε κάποιο μέρος  από την ενεργειακή απόδοση μέχρι και την αποθήκευση της ενέργειας και τη παροχή υπηρεσιών. Μια συμμετοχή που για ευνόητους λόγους δικαιούμαστε. Προβλέπονται: Με γεωθερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Στύψη, μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ΔΛ & μονάδα παραγωγής βιοαερίου

Πανόραμα Πολιχνίτου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τα 30 νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα, μεταξύ των οποίων και η Λέσβος, που πρόκειται να πετύχουν πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία έως το 2030, επιβεβαίωσε η Κομισιόν. Πρόκειται για νησιά από 10 κράτη μέλη, τα οποία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ “30 renewable islands for 2030”.

Όσον αφορά τη χώρα μας, νησί-πρότυπο αποτελεί η Τήλος, που τροφοδοτείται πλέον αποκλειστικά από ΑΠΕ. Στη λίστα εντάσσονται πλέον η Αστυπάλαια, η Λέσβος, η Ικαρία, το Καστελόριζο και τα Ψαρά.

Τα έργα στην Λέσβο

Με την καθοδήγηση της Γραμματείας της Πρωτοβουλίας και τον εθνικό συντονιστή, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), για τα επόμενα τρία χρόνια οι δύο δήμοι θα λάβουν τεχνική υποστήριξη στους τομείς της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, των μεταφορών, της θέρμανσης και ψύξης, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ευελιξίας στο δίκτυο, με στόχο την ενεργειακή ανεξαρτησία της Λέσβου.

Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μονάδας παραγωγής βιοαερίου αποτελεί προτεραιότητα και ένα από τα έργα για τα οποία το νησί μας θα λάβει τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον έργα αφορούν στην ανάπτυξη γεωθερμικής μονάδας καθώς και στην ανάπτυξη μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ. Λέσβο, σημαντικά έργα τα οποία θα συμβάλουν στην συνολική ενεργειακή αυτονομία του νησιού μας.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα στα οποία το νησί μας θα λάβει τεχνική υποστήριξη είναι: 1) Ανάπτυξη γεωθερμικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Στύψη, βάσει της άδειας παραγωγής και προγραμματισμού της ΔΕΗΑΝ. 2) Ανάπτυξη μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη δυτική Λέσβο, με σκοπό την αντιμετώπιση των περικοπών των αιολικών σταθμών  και την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. 3) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μονάδας παραγωγής βιοαερίου αξιοποιώντας το διαθέσιμο δυναμικό βιοαποβλήτων στο νησί.

Βέρρος – Κοκκινέλλη: «Ενεργός ο ρόλος του Δήμου Δυτικής Λέσβου»

«Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα παίξει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των σχετικών έργων αξιοποιώντας τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων.  Σε μία περίοδο που τα ενεργειακά κόστη είναι ιδιαίτερα αυξημένα και η αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων για το νησί μας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, μία τόσο σημαντική διάκριση μας γεμίζει αισιοδοξία και ικανοποίηση για τη μεθοδική δουλειά μας» δήλωσαν για την επιτυχία αυτή Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη.

Τα 30 νησιά της Κομισιόν

Συνολικά η απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα νησιά: 1) Cres & Lošinj(Κροατία) 2) Κόρτσουλα (Κροατία) 3) Πάσμαν (Κροατία) 4) Fejø (Δανία) 5) Venø (Δανία) 6) Σάαρεμαα και Ρούνου (Εσθονία), 7) Αστυπάλαια (Ελλάδα) 8) Ικαρία (Ελλάδα) 9) Λέσβος (Ελλάδα) 10) Καστελόριζο (Ελλάδα) 11) Ψαρά (Ελλάδα) 12) Τήλος (Ελλάδα) 13) Νησιά Άραν (Ιρλανδία) 14) Arranmore και Tory (Ιρλανδία) 15) Cape Clear Island (Ιρλανδία) 16) Νησιά Δυτικού Κορκ και Inishbofin (Ιρλανδία) 17) Αιολίδες νήσοι (σύμπλεγμα νησιών) – Σαλίνα (Ιταλία) 18) Νησιά Giglio and Giannutri (Ιταλία) 19) Παντελλερία (Ιταλία) 20) Νησί Σαν Πιέτρο (Ιταλία) 21) Ameland (Ολλανδία) 22) Saba with Bonaire και St. Eustatius (Ολλανδία) 23) Μαδέρα (Πορτογαλία) 24) Pico, Faial και São Jorge (Πορτογαλία) 25) Βαλεαρίδες Αρχιπέλαγος (Ισπανία) 26) Κανάρια Νησιά – Isla de la Graciosa (Ισπανία) 27) Κανάρια Νησιά – Λα Πάλμα (Ισπανία) 28) Öland (Σουηδία) 29) Gotland (Σουηδία) 30) Holmön, Vinön, Visingsö, Hven (Σουηδία

Η πρόσκληση

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε από την Επίτροπο Ενέργειας της Ε. Επιτροπής κα Kadri Simson τον Ιούνιο 2023 στο ετήσιο Φόρουμ Νησιωτικότητας της ΕΕ στη Saaremaa της Eσθονίας. Προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από πολλά νησιά σε όλη την Ευρώπη. Μετά από προσεκτική επεξεργασία, η ενωσιακή Γραμματεία ενεργειακών νήσων, ύστερα από διαβούλευση με την Ε. Επιτροπή επέλεξε 30 νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα (τα 6 από αυτά στην Ελλάδα) που θα φιλοξενήσουν πρωτοποριακές πρακτικές ενεργειακής βιωσιμότητας.

Τέσσερις μήνες μετά την πρόσκληση της κα Kadri Simson οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου θα συνεργαστούν με  τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ). και υποβάλουν τον Οκτώβριο την σχετική πρόταση.

Στα επόμενα τρία χρόνια, τα επιλεγέντα νησιά και συμπλέγματα θα λάβουν ουσιώδη βοήθεια, που θα μεριμνά για τις επιτόπιες ανάγκες ενεργειακής μετάβασης, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς ενώ θα διασφαλίζουν την επιτυχή μετάβαση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πλάνο υποστήριξης της Ε. Επιτροπής σχεδιάσθηκε να είναι “bottom-up,” με την επιδίωξη να αποφασίζουν τα νησιά καθαυτά για την πορεία που θα ακολουθήσουν προς ένα πλήρως απανθρακοποιημένο ενεργειακό σύστημα και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους με άλλα ομόλογα νησιά.

Πηγή:https://www.emprosnet.gr/koinonia-alias/perivallon/lesvos-ananeosimi-eos-to-2030

Διαβάστε επίσης

“Ανιστουρίσματα”, το νέο βιβλίο της Στέλλας Καρνά

ΕΥΡΩΚΛΗΔΟΝΑΣ ! ((λεσβιακός)

“Καλό ταξίδι στο φως, Άγγελέ μου…”

Σελίδα φωτογραφίας-Μέρος 8ο

Μετάβαση στο περιεχόμενο