Αυτούσια η έκθεση των αρχαιολογικών ανασκαφών στον τόπο μας το έτος 1961

Προϊστορικός οικισμός, ίσως και στο τέλος της νεολιθικής εποχής 4.500-3.00 χρόνια π.Χ., στη θέση Χαλακιές.
Φωτογραφία παρμένη από βίντεο Δημήτριου Βοσνάκη!
Ιγνάτης Ψάνης
Το 1961 ο Έφορος αρχαιοτήτων Χαριτωνίδης πραγματοποίηση σειρά ανασκαφικών ερευνών στη Λέσβο. Ολόκληρη η έκθεση του έχει καταχωρηθεί σε τόμο στη βιβλιοθήκη του καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Εμείς βρήκαμε το υλικό αυτό, το οποίο πολλοί επικαλέστηκαν στις αρχαιολογικές αναφορές τους στα μέρη μας, Χ Καρατζάνος, Μ. Αξιώτης κ .α. και το οποίο για πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, παρατίθεται αυτούσιο.
 
Να μας συγχωρήσετε μόνο, γιατί το υλικό είναι φωτογραφημένο (πάντως είναι αναγνώσιμο).
Προσεχώς θα το σχολιάσουμε. Αρχικά, όμως, θέλουμε να αναγνωσθεί.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Άφθονα λείψανα αρχαιότητος παρετηρήθησαν εις την περιοχήν ταύτην την εκτεινομένην κατά τα ΝΑ του κόλπου της Καλλονής.
Εις το μικρόν επίνειον του Λισβορίου, το ονομαζόμενον Σκαμνιούδι ή Μπινιάς, εκ των αυθόνων λειψάνων τοίχων μετά ασβεστοκονιάματος (ούτως αποκαλουμένων εν τη νήσω), επί  μικρού υψώματος γειτνιάζοντος προς την θάλασσαν, εντός του κτήματος του Ιγνατίου Ζυγουρέλη υπάρχουν ερείπια τον χαρακτήρα και χρονολογία των οποίων καθορίζει μονόγραμμα του Μανουήλ Παλαιολόγου (Πίν. 208 ε) επί πλακός κυανολεύκου ασβεστολίθου διαστάσεων 0,66 Χ 0,20 εντετειχισμένον εις το ολίγα μέτρα ανατολικώτερον κείμενον εκκλησίδιον και κατά την μαρτυρίαν αυτού του ανεγείροντος τούτο το 1911 ιδιοκτήτου εξ αυτών των ερειπίων του κτίσματος.

Διαβάστε επίσης

Πολιχνίτος: Ένα χωριό-ανοιχτό μουσείο στα νοτιοδυτικά της Λέσβου

ΔΥΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

“Ανιστουρίσματα”, το νέο βιβλίο της Στέλλας Καρνά

Σελίδα φωτογραφίας- Μέρος 12ο

Μετάβαση στο περιεχόμενο