Οι λύσεις της Περιφέρειας για τον Κόλπο (αργαλειός)

Στις 27/2/24 δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με τον τίτλο :” Αργαλειός (λαγκάμνα): βλάπτει και πόσο τον Κόλπο μας;” Ήταν μια καταγγελία του αλιέα της Καλλονής κ. Δημητρίου Μπίρη, ο οποίος έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για το Κόλπο, εξαιτίας του τρόπου αλιείας τον χαβάρων.
Η καταγγελία αλλά και οι παραστάσεις του κ. Μπίρη προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνέβαλαν, ώστε η Περιφέρεια μέσω της Αντιπεριφερειάρχου, κας Αντωνέλλη να συγκαλέσει υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους των αλιέων του νησιού και να ασχοληθεί με το θέμα. Δημοσιεύουμε το έγγραφο, που η Περιφέρεια αποστέλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τις αποφάσεις της στο επίμαχο θέμα.
Το έγγραφο αφήνει ερωτηματικά και απορίες…

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Καραντώνη 2
Τ.Κ.: 81 131 Μυτιλήνη
Τηλ.:2251046660 (εσωτ.107)
e-mail: [email protected]
ΠΡΟΣ: Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
1)Γραφείο Υπουργού
2)Γενική Διεύθυνση Αλιείας
Θέμα: 1)Καταγγελία για την χρήση του Αργαλειού στον Κόλπο Καλλονής με αριθμ. πρωτ. 40261 της 13/3/2024 (επισυνάπτεται) 2) Λήψη πρόσθετων μέτρων για την χρήση του αλιευτικού
εργαλείου «Αργαλειός» στον Κόλπο Καλλονής, προτάσεις κατόπιν διαβούλευσης με τους
Αλιευτικούς Συλλόγους της Λέσβου.

Έπειτα από καταγγελίες που κοινοποιήθηκαν στην Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (επισυνάπτεται το υπ αριθμ, πρωτ. 40261/13-3-2024) και αφορούν
την κατά την γνώμη των καταγγελόντων καταστροφική χρήση του αλιευτικού εργαλείου «Αργαλειός» στον κόλπο Καλλονής, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα σφαιρικά η ως αρμόδια
Αντιπεριφερειάρχης συγκάλεσα σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και εκπροσώπους των Αλιέων της Λέσβου.

Πιο συγκεκριμένα στην σύσκεψη παρέστησαν εκπρόσωποι του Αγροτικού Αλιευτικού Συλλόγου Παράκτιας Επαγγελματικής Αλιείας Δήμου Δυτικής Λέσβου «Ο Μάκαρ» με 400 εγγεγραμμένα μέλη, του Αγροτικού Συλλόγου Παράκτιας Επαγγελματικής Αλιείας Δήμου Μυτιλήνη «Ο Άγιος Νικόλαος» με 227 εγγεγραμμένα μέλη και του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Μέσης Αλιείας Λέσβου.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και μεταξύ των συμμετεχόντων τονίστηκε ότι το αλιευτικό εργαλείο «Αργαλειός» είναι νόμιμο σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όταν αυτό
χρησιμοποιείται ορθά δεν αποτελεί απειλή για την ισορροπία του οικοσυστήματος του Κόλπου Καλλονής. Η τήρηση των κανόνων της ορθής χρήσης αποτελεί καθήκον αλιέων, τους οποίους οφείλουν να ελέγχουν τα αρμόδια όργανα του Λιμενικού Σώματος. Όλοι οι παριστάμενοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για την χρήση του “Αργαλειού” στον Κόλπο Καλλονής, συμπληρωματικά σε όσα έχουν θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να είναι βιώσιμη η οστρακοαλιεία χαβάρων (Modiolus Barbatus) τα οποία αποτελούν μια βασική πηγή εσόδων για τους αλιείς του νησιού, ενώ συγχρόνως θα εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος του Κόλπου .

Τα μέτρα τα οποία προτάθηκαν είναι:
 Χωροθέτηση Ζώνης στον Κόλπο Καλλονής από το ύψος της περιοχής Σκαμνιούδι Λισβορίου ως την διαγώνια απέναντι πλευρά στο ύψος των Παρακοίλων (επισυνάπτεται σχετικό σκαρίφημα), εντός της οποίας θα επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου «Αργαλειός» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική νομοθεσία αλλά και τις Ευρωπαϊκές
Διαμνέο’σΙμΡωήΙ’ ΔμΑUε ID: 65fd65e0b82f33e9765d8983 στι2ς2/03/24 13:05
Οδηγίες περί ορθής χρήσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου προκειμένου να προστατευθεί η περιοχή αυτή.
 Δημιουργία δύο υποζωνών εντός της προαναφερόμενης ζώνης- επιτρεπόμενης περιοχής, χρήσης του «Αργαλειού», προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του σε κάθε μια από αυτές παρά έτος, πάντα εφαρμόζοντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί ορθής χρήσης του
συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου.
 Θέσπιση ωραρίου για την αλίευση οστράκων εντός των ζωνών με την χρήση του «Αργαλειού». Προτείνεταινα γίνεται από τις 8.00 έως τις 13.00.
 Η οστρακοαλιεία να περιοριστεί στους οκτώ από του εννιά μήνες που επιτρέπεται ήδη.

Παρακαλούμε:
Α) Για την εξέταση εκ μέρους σας της καταγγελίας η οποία επισυνάπτεται, προκειμένου εάν υφίστανται οι περιβαντολογικοί κίνδυνοι που σε αυτήν περιγράφονται να λάβετε ως αρμόδιος
φορέας πρόσθετα μέτρα.
Β) Ως αρμόδιος φορέας ζητάμε να λάβετε υπ’ όψιν τα μέτρα που προτείνονται προκειμένου αυτά να θεσμοθετηθούν, ώστε η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος του Κόλπου Καλλονής να
εξασφαλιστεί.
Με εκτίμηση,
Η Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ

 

Διαβάστε επίσης

“Ανιστουρίσματα”, το νέο βιβλίο της Στέλλας Καρνά

Τελευταία, εξαιρετικά νέα από την Καθηγήτρια κα Νένα Γαλανίδου για τα Ροδαφνίδια

“Ο Μακρυγιάννης” σε θεατρικό μονόπρακτο από τον “δικό μας” Θοδωρή Προκοπίου

Το Γεωπάρκο της Λέσβου εκπαιδευτικός προορισμός για τα σχολεία της Ευρώπης

Μετάβαση στο περιεχόμενο